Gå direkt till innehåll
Cirkulära datorer utbildar nästa generations programmerare

Pressmeddelande -

Cirkulära datorer utbildar nästa generations programmerare

Grundläggande digital kompetens kommer att bli en förutsättning för allt fler jobb. Samtidigt larmar techbranschen om ett förväntat kompetensunderskott på 70 000 personer år 2024 om inte kraftfulla åtgärder vidtas. För att kunna lösa kompetensbristen på sikt krävs bland annat ett ökat intresse för STEM-ämnena bland barn och ungdomar, så att fler utbildar sig till exempelvis ingenjörer, programmerare och matematiker.

Som ett svar på detta lanserar den ideella föreningen Hello World nu ett kostnadsfritt after school program med terminskurser på bibliotek, skolor och fritidsgårdar med särskilt fokus på barn från socioekonomiskt utsatta områden samt tjejer. Det nya formatet har pilotats under hösten 2022 och föreningen planerar nu att skala upp verksamheten för att nå fler barn och unga.

“Det är inte bara den förväntade framtida kompetensbristen som är alarmerande utan även bristen på mångfald inom techsektorn, där endast 20% av utvecklare är kvinnor och 30% av utbildade ingenjörer kommer från icke-akademiska hem. Därför är det extra viktigt att alla våra aktiviteter är kostnadsfria och att vi befinner oss där barnen är”, säger Maria Arneng, generalsekreterare på Hello World.

För att alla skolor, fritidsgårdar och bibliotek ska kunna delta oberoende av budget och resurser inleder Hello World nu ett samarbete med 3stepIT, som är expert inom cirkulär IT, och som i en första omgång kommer låna ut ca 500 rekonditionerade datorer till de platser där kurserna kommer hållas. Skolor, bibliotek, fritidsgårdar & folkets hus som deltar i programmet får därmed inte bara tillgång till Hello Worlds utbildade pedagoger utan även till datorer förberedda med de program som kurserna använder.

”Vi på 3stepIT brinner för hållbarhet och vi brinner för att ge alla barn och ungdomar samma förutsättningar. I och med vårt samarbete med Hello World får vi möjligheten att vara med och ge barn och ungdomar chansen att ta del av nya digitala kunskaper och erfarenheter. Samtidigt som vi också får möjligheten att visa att begagnade datorer fungerar precis lika bra som splitternya och genom att ta hand om och vårda sina prylar och ha ett cirkulärt tänk, kan vi alla hjälpas åt mot en mer hållbar värld”, säger Jakob Lagander, vd 3stepIT Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hello World! är en allmännyttig ideell förening som med sitt "techy after-school program" uppmuntrar och sprider intresse och kunskap om naturvetenskap, teknik, innovation och konst med digitala verktyg. Vi tänder framtidens digitala stjärnor med kostnadsfria aktiviteter, lånedatorer och riktade satsningar till tjejer och andra underrepresenterade grupper inom tech. Vi gör digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.

Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom tech för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Kontakter

Maria Arneng

Maria Arneng

Presskontakt Generalsekreterare +46 76 006 94 13

Vi tänder framtidens digitala stjärnor!

Hello World! är en allmännyttig ideell förening som med sitt "techy after-school program" uppmuntrar och sprider intresse och kunskap om naturvetenskap, teknik, innovation och konst med digitala verktyg. Vi tänder framtidens digitala stjärnor med kostnadsfria aktiviteter, lånedatorer och riktade satsningar till tjejer och andra underrepresenterade grupper inom tech. Vi gör digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.

Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom tech för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Hello World! Ideell förening
Box 7535
103 93 Stockholm
Sverige